FIHM Metingen

De uitdaging van de klant

FOB Startup wilde een apparaat om metingen te doen aan de functionele kracht van de intrinsieke handspieren, FIHM metingen. Een dergelijk product zou kunnen bijdragen aan de behandeling en revalidatie van hand- en polsblessures in de gezondheidszorg. Fysiotherapeuten, artsen en andere medisch specialisten zouden het apparaat kunnen gebruiken om de functionele intrinsieke spierkracht van hun patiënten te evalueren.

De bijdrage van ABA Electronics

ABA Electronics ontwierp en ontwikkelde de elektronische hardware, embedded software, en creëerde de desktoptoepassingssoftware voor test-, kalibratie- en programmeerdoeleinden. Er is extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van een product met een laag stroomverbruik en betrouwbare Bluetooth-communicatie.

Resultaat

In plaats van een uitgebreid gezondheidschecksysteem kunnen specialisten nu vertrouwen op de FIHM metingen bij de evaluatie van hun patiënten. Het ultra-lage stroomverbruik maakt het mogelijk om de FIHM voor een langere periode te gebruiken waarbij de betrouwbare Bluetooth-verbinding ervoor zorgt dat er geen gegevens verloren gaan.

Technologie

Microcontroller, Bluetooth smart, brug van Wheatstone, Lithium batterij.

FOB Startup FIHM metingen systeem app

FOB Startup is een bedrijf dat is opgericht om product- en bedrijfsontwikkeling in relatie tot de FIHM te bevorderen. De FIHM is een instrument dat in staat is functionele metingen uit te voeren waarbij de intrinsieke handspieren betrokken zijn, dat door specialisten gebruikt kan worden bij het evalueren van hun patiënten.